Korteriühistu asutamine

 

Valmistu ette Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse seaduse muudatusteks!

Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine (Korteriühistuseadus, § 2 lg 1) .

2018. aastani Korteriühistu asutatakse korteriomanike enamuse otsuse alusel. 2018. aastast hakkab kehtima uus Korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mis toob kaasa kortermajades automaatse ühistu moodustumise, juhul kui seda pole enne tehtud.

Põhilised muudatused

  • Korteriomanike ühisused ja mitme kortermaja peale rajatud ühistud kaovad ära
  • Korteriomanikud peavad endi seast ise valima juhatuse liikmeid automaatselt moodustatud korteriühistutele 
  • Kortermajades, kus siiani tegutses korteriomanike ühisus, millele oli määratud valitseja, jätkab valitseja esialgu tegevust. Kui valitseja on füüsiline isik, loetakse ta juhatuse liikmeks, kui aga juriidiline (nt haldusfirma), siis korteriühistu valitsejaks ning see tegutseb juhatuse asemel
  • Valitseja peab igale korteriühistule määrama füüsilisest isikust majahalduri, kellel on kinnisvarahalduri või korterelamuhalduri kutsetunnistus
  • Uus seadumuudatus ei puuduta ühe maja peale rajatud korteriühistuid, kaasomandis olevaid kinnistuid, garaažiühistuid ning ridaelamubokse

Kui Te vajate Korteriühistu asutamise kohta konsultatsiooni või tahate leida kutselise kinnisvarahalduri teie uue või olemasolevale Korteriühistule, võtke meiega ühendust!

Meie kontaktid:
Tel. +372 5303 8775
E-mail: info@myproperty.ee