Aiapaigaldus / Õuealade kujundamine

Personaalne haljastusprojekt aitab leida sobiva lahenduse just Teie kinnistule ning puudutab järgmisi teemasid:

  •  territooriumi planeerimine ja osadeks jaotamine 
  •  taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele
  •  taimede jaotus maatükil, arvestades olemasolevaid teid 
  •  taimede omavahelise sobivuse kontroll


My Property OÜ pakub haljastusprojekti koostamise teenust. Projekti etapid:

  •  põhimõttelise lahenduse kooskõlastamine tellijaga
  •  kolm eskiisi tulevase õueala lahenduse kohta (taimede kirjeldusega)
  •  projekti ettevalmistus kinnitatud eskiisi järgi (lähteülesanne, detailjoonis ja taimetabelid, eelarve, tegevuste ajakava ja vastav hinnapakkumine)


Meie haljastusprojektid hõlmavad parkide, aedade, puhkekohtade ja laste mänguväljakute kujundust.

Küsige hinnapakkumist juba täna! 

info@myproperty.ee

Tel.  +372 58 050 100