Puude langetamine ja hoolduslõikus

Pakume järgmisi teenuseid peamiselt Tallinnas ja Harjumaal:

  • Puude langetamine ja raie
  • Puude lõikus
  • Viljapuude hoolduslõikus
  • Kändude freesimine
  • Kruntide puhastamine puudest, võsast ja kändudest

NB!  Tööd teostab arborist kehtiva hoolduslõikuse või raieloa alusel.

Raielubade väljastamise kohta leiate täpsema info siit!

Küsige hinnapakkumist:

info@myproperty.ee

Lisainfo:

tel. +372 58 050 100