Taas on käes aeg majandusaasta aruannete koostamiseks

Tuletame meelde, et äriühingud, kelle majandusaasta lõppes 31.12.2016, on kohustatud esitama 2016. majandusaasta aruande 2017. aasta juuni lõpuni.
Majandusaasta aruande esitamata jätmisel võivad olla teatud tagajärjed, nimelt vastavalt äriseadustiku § 60 lg 3"Kui äriühing <...> ei ole esitanud registripidajale majandusaasta aruannet <...>, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada <...>".

Kõige kiirem viis esitada majandusaasta aruande on elektrooniliselt, kasutades selleks äriregistri ettevõtjaportaali ning andes äriühingu raamatupidajale volituse majandusaasta aruande sisestamiseks. Kui puudub võimalus teha seda elektrooniliselt, on võimalik esitada ka paberkandjal notari kaudu.
Korteriühistuste majandusaasta aruannete kinnitamise kord on kehtestatud mittetulundusühingute seaduse § 36. 

Omades nõutavaid teadmisi ja kogemust, pakume majandusaasta aruannete koostamise teenust!
Võtke meiega ühendust telefoni +372 56 242 301, e-maili info@myproperty.ee või meie kodulehekülje kaudu.