Kinnisvarahalduri peamisteks ülesanneteks on kinnisvara tõhusa majandamise korraldamine, töökorralduse tõhusamaks muutmine ning kinnisvara ülalpidamisega seotud kulude muutmine minimaalseks. Tellides korteriühistu haldusteenuse My Property-st, ei pea Te enam muretsema tehnilise hoolduse, heakorratööde korraldamise või finantsplaneerimise pärast, selle korraldab meie kutseline kinnisvarahaldur.

Tavaliselt sisaldab halduri teenus järgnevaid tegevusi:

  • majanduskava koostamine;
  • üldkoosolekute ettevalmistamine / läbiviimine;
  • juhatuse koosolekute ettevalmistamine / läbiviimine;
  • koosolekute protokollide vormistamine / avalikustamine;
  • lepingute täitmise järelvalve;
  • arvestite näitude lugemine / edastamine / kontroll;
  • finantsplaneerimine (kulude analüüs);
  • jooksva remondi planeerimine;
  • avariide lokaliseerimise organiseerimine

Kui Te soovite leida usaldusväärset kinnisvarahaldurit Teie korteriühistule, võtke ühendust meie ettevõttega.

Küsi pakkumist