Õigeaegne torustike renoveerimine ennetab remondile kuluvaid väljaminekuid

Kui võtate oma majas või ühistus eesmärgiks kanalisatsiooniga seotud rikete ja hindamiskulude vähendamise, siis trepikoja torupüstaku ja torustiku vahetamine on üks olulisematest töödest. Tööde käigus demonteeritakse ja utiliseeritakse vana torustik ning paigaldatakse uus, tüüpiliselt vahetatakse veepüstak alates magistralist kuni korteri veemõõtjani.
 
Aitame teil aru saada plaaneeritavate tegevuste sisust ja maksumusest ning abistame projekti elluviimisel.
 
Meie põhilised tegevussuunad on:

  • santehnilised tööd erakliendile
  • korteriühistu torutööd
  • uusehitiste tehnosüsteemide hooldus
  • tehnosüsteemide renoveerimistööd
  • torutööd äri- ja tootmispindadel

Küsi hinnapakkumist